Inštrukcie pre súťažiacich

Pravidlá turnaja

Organizácia zápasov

Podanie

Nový košík

Chyby (bod pre súpera)